Για αναζήτηση:

 Ctrl+f

Βοηθήματα

  •                •                                                                                                                                              

     

•  ΑΙΤΗΣΗ (γενικής χρήσης) :

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 (γενικής χρήσης) :

  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 (γενικής χρήσης) :

  e-παραβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)    
     
     

 

•  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ φορέα εκμετάλλευσης [Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10 Β) άρθρο 3 παρ. 3.β.] *

    για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

     

•  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ιδιοκτήτη [Υ.Α.27715/2013 (ΦΕΚ 3118 Β)  άρθ.5 §1.στ.αα&ββ και §2.η.αα&ββ] *

    για ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (βίλες)

 
     

•  ΒΕΒΑΙΩΣΗ παραγρ. 1.4, άρθ. 4, Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 Β), ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ *

    για Π.Π.Δ.

 

     

•  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χορήγησης Ε.Σ.Λ.

    για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ & CAMPINGS 

      Βάσει της Κ.Υ.Α.1751/2015 (ΦΕΚ 146 Β)

     

•  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χορήγησης Ε.Σ.Λ.

    για ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

      Βάσει της Κ.Υ.Α.1749/2015 (ΦΕΚ 145 Β)

     

•  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χορήγησης Ε.Σ.Λ.

    για ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (βίλες)

      Βάσει της Κ.Υ.Α.1749/2015 (ΦΕΚ 145 Β)

     

•  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ιδιοκτήτη-επιχειρηματία [Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) άρθρο 3 παρ. 1.ζ. ή άρθρο 4 παρ. 1.ζ.] *

    για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ & CAMPINGS και για ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 
     

•  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μηχανικού [Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) άρθρο 3 παράγρ. 1.ζ. ή άρθρο 4 παράγρ. 1.ζ.] *

    για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ & CAMPINGS και για ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 
     

•  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) άρθρο 3 παράγρ. 1.ζ. ή άρθρο 4 παράγρ. 1.ζ.] *

    για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ & CAMPINGS και για ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

     

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

    κάθε μορφής

     Βάσει τής K.Y.A.8592/2017 (ΦΕΚ 1750 Β) 

   

    ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Y.A.8592/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

     

♦  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

    κάθε μορφής

     Βάσει τής Κ.Υ.Α.16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β) 

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κ.Υ.Α.16228/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

   
     

♦   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

    κάθε μορφής

     Βάσει της Κ.Υ.A.7888/2017 (ΦΕΚ 1654 Β)

 
 
    ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Y.A.7888/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)    
     
* Το υπόδειγμα είναι προτεινόμενο, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Κάθε άλλη πρόταση βελτίωσης είναι επιθυμητή.    

 

 

 

•  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή ΤΑΞΗ ΠΟΣΟ 
 Κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία)      5*  10,00 €/δωμάτιο
 4*  8,00 €/δωμάτιο
 3*  6,00 €/δωμάτιο
 2*  4,00 €/δωμάτιο
 1*  4,00 €/δωμάτιο
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις  -  10,00 €/δωμάτιο
 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα  ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών   10,00 €/δωμάτιο
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)  ανεξαρτήτως τάξης  5,00 €/θέση & 10,00 €/οικίσκο
 Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων  ανεξαρτήτως τάξης  10,00 €/δωμάτιο

  Κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (υποχρεωτικά από 1.8.2015 μόνο) από την εφαρμογή: e-Παράβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)

 e-παράβολο

  

 

 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 

Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

                                                                                                                                                                                                                                                           e-παράβολο

         

  

                                                                                      

 

•  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 
 ΑΜΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ      Περιβάλλον 

 

 

 

 

 


 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ τους με τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΠΟΛΙΤΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ της ΧΩΡΑΣ από το 2011 (Πρόγγραμμα "Καλλικράτης"  
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   Ν.4250/2014
     


αρχή ↑

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?