Επισκέπτες :

hit counter
Βοηθήματα

  •                •                                                                                                                                              


   

•  ΑΙΤΗΣΗ (γενικής χρήσης) :

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 :

  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 :

  e-παράβολο    
     
     

 

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Παρατήρηση: Τα παρακάτω υποδείγματα αντιστοιχούν σ΄ αυτά του Π.Δ. 43/2002 και περιέχουν μικρές (προτεινόμενες) βελτιώσεις για μεγαλύτερη πρακτικότητα καθώς και για προσαρμογή στη σύγχρονη «διοικητική πραγματικότητα».

 

 Έγκριση  Περιοχή  Θέμα Υπόδειγμα  

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ       

I

 Εντός σχεδίου πόλεων ή  

 οικισμών με εγκριμένο σχέδιο,

 εντός οριοθετημένων οικισμών  

 χωρίς σχέδιο.

 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 1

 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

2

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

3

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΕΩΝ

5

IΙ

 Εκτός σχεδίου, εντός ΖΟΕ.

 Εκτός σχεδίου.

 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

1
 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

2

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

3

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΕΩΝ

5

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

6

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ   

 ΜΕΛΕΤΗ 

II  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2

Πίνακας 2. Υποδείγματα εντύπων κατά Π.Δ.43/2002 

 

 


 • ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ


 ΕΓΚΡΙΣΗ:  υπέρ  5*/(ΠΟΛΥΤ.) 4*/( Α΄) 3*/(Β΄) 2*/( Γ΄) 1*/(Δ΄, Ε΄)
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ   E.O.T.  215,70 €  215,70 €  215,70 €  154,08 €  154,08 €
 T.A.Y.T.E.K.Ω.  50 €  50 €  50 €  30 €  30 €
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   E.O.T.  3,08 €/κλίνη  2,47 €/κλίνη  1,84 €/κλίνη  1,23 €/κλίνη  1,23 €/κλίνη
 T.A.Y.T.E.K.Ω.  50 €  50 €  40 €  30 €  30 €
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  E.O.T.  154,08   123,26   92,44   61,62   61,62 

Κατατίθενται:

◊  υπέρ E.O.T. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ στον κωδικό: 261800

◊  υπέρ T.A.Y.T.E.K.Ω. (πρώην Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον κωδικό: 040/546025/54

 

 

 

•  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χορήγησης Ε.Σ.Λ. για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & CAMPINGS :  
     
     
 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χορήγησης Ε.Σ.Λ. για Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα
     
     
•  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χορήγησης Ε.Σ.Λ. για ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΕΠΑΥΛΕΙΣ :
     

 

 

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΒΙΛΕΣ), που ίσχυαν μέχρι 8.10.2013. Παρατίθεται μόνο για λόγους ενημέρωσης.

Παρατήρηση: Τα παρακάτω υποδείγματα αντιστοιχούν σ΄ αυτά του Φ.Ε.Κ. 557 Β΄ 1987 και περιέχουν μικρές (προτεινόμενες) βελτιώσεις για μεγαλύτερη πρακτικότητα καθώς και για προσαρμογή στη σύγχρονη «διοικητική πραγματικότητα».

 

 Έγκριση  Θέμα Υπόδειγμα   
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ                ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Τ.Ε.Κ.&Ε. 1
 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ Τ.Ε.Κ.&Ε. 1’
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Τ.Ε.Κ.&Ε. 2
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Τ.Ε.Κ.&Ε. 3
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τ.Ε.Κ.&Ε. 4
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΕΩΝ Τ.Ε.Κ.&Ε. 5
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  Τ.Ε.Κ.&Ε. 1
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Ε.Κ.&Ε. 2

Πίνακας 3. Υποδείγματα εντύπων κατά Φ.Ε.Κ. 557 Β΄ 1987

 

 

 

• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΒΙΛΛΕΣ), που ίσχυαν μέχρι 8.10.2013. Παρατίθεται μόνο για λόγους ενημέρωσης.


          ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ             ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ        
-   Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες 92.44 € 2.47 €/κλίνη
  Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις (βίλλες)        154.08 € 3.08 €/κλίνη

 Κατατίθενται:

◊  το 50% υπέρ ΕΟΤ στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα Ελλάδας σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ με αριθ. 261800 και

◊  το 50% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. στον κωδ. 3741

 • ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


υπέρ ↓  ποσό  κατατίθενται
 Ε.Ο.Τ. 1,5 €/κλίνη  στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα Ελλάδας σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ με αριθ. 261800
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1,5 €/κλίνη

 Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

 T.A.Y.T.E.K.Ω.*  30 €  στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον κωδικό: 040/546025/54

 * πρώην Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.                                      

e-παράβολο

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για ΒΕΒΑΙΩΣΗ παραγρ. 1.4, άρθ. 4, Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 Β), ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, για  Π.Π.Δ. :
[προτεινόμενο]    

 

 


• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Σ.Λ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή ΤΑΞΗ ΠΟΣΟ 
 Κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία)      5*  10,00 €/δωμάτιο
 4*  8,00 €/δωμάτιο
 3*  6,00 €/δωμάτιο
 2*  4,00 €/δωμάτιο
 1*  4,00 €/δωμάτιο
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις  -  10,00 €/δωμάτιο
 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα  ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών   10,00 €/δωμάτιο
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)  ανεξαρτήτως τάξης  5,00 €/θέση & 10,00 €/οικίσκο
 Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων  ανεξαρτήτως τάξης  10,00 €/δωμάτιο

  Κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου: Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

 e-παράβολο

  

 


• ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ


Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

                                                                                                                                                                                                                                                           e-παράβολο

                                                                                                

 

•  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ


 
 ΑΜΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ      Περιβάλλον 

 


 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ


 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ τους με τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΠΟΛΙΤΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ της ΧΩΡΑΣ από το 2011 (Πρόγγραμμα "Καλλικράτης"  
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   Ν.4250/2014
     


αρχή ↑