Για  αναζήτηση:

 Ctrl+f

Βοηθήματα

  •                •                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

    κάθε μορφής *                                                                                                                         

     Βάσει τής K.Y.A.8592/2017 (ΦΕΚ 1750 Β) 

   

    * ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Y.A.8592/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  →

 
     
     

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

    κάθε μορφής

     Βάσει τής Κ.Υ.Α.16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β) 

 


    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κ.Υ.Α.16228/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)  

   
     
     

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

    κάθε μορφής **

     Βάσει της Κ.Υ.A.7888/2017 (ΦΕΚ 1654 Β)

 
 

    ** ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Y.A.7888/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

   
     

 

 

•  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή ΤΑΞΗ ΠΟΣΟ 
 Κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία)      5*  10,00 €/δωμάτιο
 4*  8,00 €/δωμάτιο
 3*  6,00 €/δωμάτιο
 2*  4,00 €/δωμάτιο
 1*  4,00 €/δωμάτιο
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις  -  10,00 €/δωμάτιο
 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα  ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών   10,00 €/δωμάτιο
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)  ανεξαρτήτως τάξης  5,00 €/θέση & 10,00 €/οικίσκο
 Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων  ανεξαρτήτως τάξης  10,00 €/δωμάτιο

 Κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (υποχρεωτικά από 1.8.2015 μόνο) από την εφαρμογή:

 

 e-Παράβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)

 

 e-παράβολο

  

 

 

 

 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 

e-Παράβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)

 

                                                                                                                                                                                                                                                           e-παράβολο

         

                                                                                      

 

•  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  

 

 

 

 
 ΑΜΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ      Περιβάλλον 

 

 

 •  ΑΙΤΗΣΗ (γενικής χρήσης) :  
   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 (γενικής χρήσης) :    
   ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 (γενικής χρήσης) :  
   e-παραβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)    

 

 

 

 


 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ :

 


  

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ τους με τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΠΟΛΙΤΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ της ΧΩΡΑΣ από το 2011 (Πρόγγραμμα "Καλλικράτης"  
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   Ν.4250/2014
     


αρχή ↑

 

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?